logo

„For perfect body and mind.“

Připravujeme

Workshop: Etické chování trenéru a instruktorů — etika, etické jednání, komunikační bariéry, komunikační manévrování, manipulace.

Určeno pro: trenéry, majitele studií, začínající instruktory, neziskové organizace

Školení instruktorů Stretch and Relax®

Školení Stretch&Relax® proběhne v pěti blocích, kdy účastnící projdou důkladným teoretickým blokem, zaměřeným na rozvoj osobnosti, komunikačních technik, konflitku, rétorických dovedností (paralingvistiky) a etikou, etickými přístupy. V teoretickém bloku se zaměříme i na právo a povinnosti, finanční zralost apod.

Hlavní část se bude týkat školení a výcviku ve strečinku a cílené relaxaci. Přičemž teoretický blok se bude týkat fyziologie, strečinku, druhů a  typů relaxace, dechová cvičení, ohrožení, komplikace, zdravá výživa i  syndromu vyhoření.

Praktická část bude školení programu Stretch and Relax. Část Stretch a část Relax + dohromady.

Každý účastník musí projít praxí v průběhu školení. Závěrečné zkouška bude písemná i praktická. Pokud absolvent úspěšně vykoná teoretický a praktický test, splní předem dané podmínky, obdrží diplom instruktora Stretch&Relax®.

Podrobný program a detaily školících dnů, včetně podkladových materiálů účastník obdrží po uhrazení částky.

Lektoři programu Stretch&Relax®: Lada Pourová, Martina Valentová, Ivan Mach a  Ondřej Vokatý

Celková dotace školení Stretch and Relax je 120h.
Jedná se o 15 dnů školení (přičemž 1 den = 7h).
Minimální počet účastníků 6 - maximální počet účastníků 12.

Celková částka za školení činí 28 000 Kč.

Strečink

Souměrné, pružné
a zdravé tělo.

Relaxace

Uvolnění, fyzický
a duševní klid.

Zdraví

Vše o vitamínech, minerálech a stravě.

Školení

Školení instruktorů Stretch and Relax®.
[ září 2014 ]

Copyright 2012 © Martin Petřík | All rights reserved