logo

„For perfect body and mind.“

Připravujeme

Workshop: Etické chování trenéru a instruktorů — etika, etické jednání, komunikační bariéry, komunikační manévrování, manipulace.

Určeno pro: trenéry, majitele studií, začínající instruktory, neziskové organizace

Relaxace

Uvolnění svalového i duševního napětí. Odstraňuje únavu a úzkost. Je ideální v kombinaci s tělesným cvičením. Je prevencí mnoha psychických i tělesných nemocí. Aktivní relaxace je koncentrace na danou relaxační aktivitu. Relaxace pasivní - odpočinek, jehož základem je tělesná i psychická nečinnost.

Relaxační techniky slouží k celkovému uvolnění a dobré náladě. Jedná se o fyzické i psychické uvolnění. Klasickou relaxací je spánek, je to hluboké relaxační uvolnění kdy dochází ke snížení dechové i tepové frekvence, krevního tlaku. Relaxace také slouží k poklesu svalového napětí a snížení prokrvení svalů.

Americká lékařka Bess Mensendiecková (1867 – 1957) autorka ženské zdravotní gymnastiky zdůrazňující zvláštnosti ženského organismu, správné držení těla, uvědomělost a účelovou estetiku pohybu. Za centrum pohybu považovala pánev. Zavedla relaxaci (vědomou) svalstva.

Příklady relaxačních technik:

Autogenní trénink

Tuto metodu vypracoval berlínský psychiatr a neurolog prof. Johan Heinrich Schultz (1884 – 1970). Cílem autogenního tréninku je odstranění příznaků neklidu a napětí a při pravidelnosti přispívá k obnovení sil. Nejedná se pouze o nácvik relaxace, je to metoda nácviku sebeprožívání a sebeovládání. Metoda působí jako terapeutická i v oblasti osobnostního rozvoje.

Progresivní svalová relaxace

Jde o zjišťování rozdílu mezi napětím a uvolněním jednotlivých svalových skupin. Edmund Jacobson (1888 – 1983) americký psychiatr a fyzioterapeut zakladatel této metody a biofeedbecku. Nazývá se „progresivní“, protože se při ní procvičují jednotlivé hlavní svalové skupiny postupně. Jedinec se v průběhu relaxace učí rozlišovat stavy napětí a uvolnění ve svalech. Poté ve stále kratší době si vědomě navodí hluboké svalové uvolnění jak v jednotlivých oblastech těla tak i v celém těle zároveň.

Metody zaměřené na psychické i fyzické uvolnění příznivě působí na odplavení stresu, odstranění psychického napětí a neklidu, zvládání zátěžových situací, prevenci psychosomatických onemocnění a zmírňování psychických potíží.

Strečink

Souměrné, pružné
a zdravé tělo.

Relaxace

Uvolnění, fyzický
a duševní klid.

Zdraví

Vše o vitamínech, minerálech a stravě.

Školení

Školení instruktorů Stretch and Relax®.
[ září 2014 ]

Copyright 2012 © Martin Petřík | All rights reserved