logo

„For perfect body and mind.“

Připravujeme

Workshop: Etické chování trenéru a instruktorů — etika, etické jednání, komunikační bariéry, komunikační manévrování, manipulace.

Určeno pro: trenéry, majitele studií, začínající instruktory, neziskové organizace

Program Stretch & Relax®

Program Stretch&Relax® je určen pro širokou sportovní i nesportovní veřejnost s možností využití cvičebních a relaxačních prvků a technik, jak pro aktivní sportovce, tak pro nesportovce a osoby se sníženou pohybovou schopností nebo po vážných úrazech. Je rozvržen na 75 - 90 minut dle rozsahu a potřeby kategorií. Je velmi vhodný i pro individuální vedení jedince. První část strečink se zaměřuje na protažení jednotlivých částí těla a postupné uvolňování svalů. Relaxační techniky uvolňují každodenní napětí, navodí duševní klid a zharmonizují činnost vnitřních orgánů. Jedinec pasivně relaxuje a po absolvování Stretch&Relax® se cítí uvolněn a plný síly. Stretch&Relax® je vhodný aplikovat ve sportovních studiích, doma, ve firemních organizacích i jako volnočasovou aktivitu. Program Stretch&Relax® klade vysoké nároky na přípravu instruktora.

Program Stretch & Relax® je novým produktem Akademie akrobatického lyžování. Navrhla a vytvořila ho Lada Pourová. Stretch & Relax® je registrovaná značka.

Strečink

Souměrné, pružné
a zdravé tělo.

Relaxace

Uvolnění, fyzický
a duševní klid.

Zdraví

Vše o vitamínech, minerálech a stravě.

Školení

Školení instruktorů Stretch and Relax®.
[ září 2014 ]

Copyright 2012 © Martin Petřík | All rights reserved